รายชื่อที่ถูกระงับไอดี

ลำดับ
ชื่อตัวละคร
ถูกระงับเมื่อวันที่
เหตุผล
1 2020-05-01 22:49:41
2 2020-05-01 22:49:37
3 Kato 2020-04-30 20:07:29 Bug
4 Ava 2020-04-30 20:05:31 Bug